TØRSÖ (California, USA) + NØ (HB)

Wo:JuZ Friesenstraße
Wann:21.07.19 um 20:00 Uhr
Was:Konzert
Kurz:Straight Edge Hardcore D-Beat Punk

TØRSÖ (SXE Hardcore Punk / California, USA)

NØ (D-Beat / Bremen)